• 1
 • Címlap
 • Önkormányzat
 • TOP projektek
 • Önkormányzati épületeket kiszolgáló helyi fűtőművi egység létesítése Sirok községben

Önkormányzati épületeket kiszolgáló helyi fűtőművi egység létesítése Sirok községben

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00001

Projekt címe: Önkormányzati épületeket kiszolgáló helyi fűtőművi egység létesítése Sirok községben

Rendelkezésre álló forrás: 78 651 932 Ft

Projekt zárása: 2019.11.30

 

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek megújuló energiát hasznosító berendezésekre történő kapcsolódása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják.

A projektbe bevonni kívánt épületek energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósul meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményéül szolgáló értékek hozzá járulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez.

A fejlesztéssel érintett projekt helyszínek:

Pályázat keretében fejlesztendő épületek

 1. Iskola, 3332 Sirok, Borics Pál út 2.
 2. Sportcsarnok, 3332 Sirok, Borics Pál út 2.
 3. Polgármesteri Hivatal, 3332 Sirok, Borics Pál út 6.

Számos technológiai lehetőség vizsgálatát és gazdasági elemzését követően megállapításra került, hogy a külső környezetben beálló változásokra egy a meglévő technológia sajátosságaihoz illesztett hőszivattyús rendszer létesítése megnyugtató válasz lehet.

A fogyasztói igények állandó változása, a villamos energia- és földgázpiacon bekövetkezett piacnyitás, az energiahordozók árának folyamatos növekedése, valamint a fenntartható fejlődés megteremtésének kihívásai arra ösztönzik a társadalom különböző szereplőit, - többek között az iparvállalatokat és önkormányzatokat is -, hogy új szemlélettel közelítsenek az energiaellátás kérdéseihez.

Összhangban a hazai és az EU-s energiapolitikával Sirok Község Önkormányzata célkitűzése a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, közvetve a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.

Jelen pályázat célja, hogy javaslatot tegyen Sirok település fejlesztésbe bevont épületeinek komplex energetikai korszerűsítésére. Az épület(ek) és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok:

Biomassza projektrész:

 • 1 db 149,3 kW és 1db 199,7 kW, összesen 349 kW névleges teljesítményű faelgázosító kazán telepítése,
 • Kémény építés
 • Előre szigetelt vezeték fektetése a hőközpont és a hőeállátásba bevont épületek közt,
 • Bevont épületek hőközponti átalakítása, csatlakoztatás az ellátandó épületek fűtési rendszereihez,
 • Alapanyag tároló építése

Napelemes projektrész:

 • 3 db napelemes HMKE kialakítása összesen 22 kVA csatlakozási teljesítménnyel, az alábbi épületenkénti bontásban:
 • Általános Iskola: 10 kVA
 • Sportcsarnok: 7 kVA
 • Polgármesteri Hivatal: 5 kVA

Nyomtatás E-mail

Adók, nyomtatványok

Nyilvántartások

Eladó ingatlanok

Kapcsolat

Sirok Község Önkormányzata
3332 Sirok, Borics Pál u. 6.
Telefon: 36/561-000
Fax: 36/361-633

Üzenet az önkormányzatnak