Sirok községi önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Alapadatok

 Pályázó neve:

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 Projekt megnevezése:

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ  CSATLAKOZÁSA

 OP név

KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program

 Pályázati kiírás megnevezése:

KÖFOP - 1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

 Projekt helyszíne (régió):

 Észak-Magyarország

 Projekt helyszíne (megye):

 Heves

 Projekt helyszíne (település):

 Sirok

 Megítélt összeg:

 6.999.978 .- HUF

 Támogatás aránya:

 100 %

 Támogatási döntés dátuma:

 2017. 05.30.

 Forrás:

 ESZA

 Ország:

 Magyarország

 Beavatkozási kategória:

 -

 Uniós társfinanszírozási ráta:

 85 - ESZA

 Projekt összköltség:

 6.999.978 .- HUF

Nyomtatás E-mail

Rendezési Terv Felülvizsgálat

Nyomtatás E-mail

Nyilvántartások

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről

Iparker adatok megtekintése - Sirok Községi Önkormányzat >>

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a tartalmazza a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás szabályait.

A 6. § (1) szerint "A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi."

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek körét, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályokat a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A  működési engedéllyel rendelkező üzletekről  a jegyző a 2. melléklet B) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi."

Nyilvántartás a telepengedéllyel rendelkező vállalkozásokról

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Szálláshely nyilvántartás adatai

Nyilvántartás engedélyezett rendezvényekről

Termelői piac nyilvántartás

Rendezvény nyilvántartás

Nyomtatás E-mail

Közbeszerzés

Nyomtatás E-mail

Helyi adók, nyomtatványok

Rendelet száma
Rendelet neve
Utolsó módosítás
11/2015. (XI.19.) Helyi adókról szóló egységes rendelet  

Sirok település adó számlaszámai:
Korona Takarék Takarékszövetkezet Sirok

Adónem Számlaszám
Magánszemélyek kommunális adója 62800046-11026084
Idegenforgalmi adó 62800046-11026091
Iparűzési adó 62800046-11026101
gépjárműadó 62800046-11026194
Késedelmi pótlék 62800046-11026125
Talajterhelési díj 62800046-11026132
Államigazgatási illeték 62800046-11026754
Termőföld bérbeadás szja-ja 62800046-11026170
Egyéb bevétel 62800046-11026187
Idegen bevétel 62800046-11026156
Bírság 62800046-11026118

 

Nyomtatványok

Bevallási bejelentési nyomtatvány a magán pálinkafőző desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről, a meglévő berendezés tulajdonjogáról
Tájékoztató a magán-pálinkafőzés szabályairól
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű ipari tevékenységhez
Bejelentkezés, változásbejelentés helyi iparűzési adó hatálya alá
Idegenforgalmi adó bevallás
Helyi iparűzési adó bevallás ideiglenes jellegű ipari tevékenységhez
Gépjárműadó bevallás
Kommunális adó bevallás magánszemélyek részére
Talajterhelési díj bevallás
Telekadó bevallás alapterület szerinti adózás esetén
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

Nyomtatás E-mail

Rendeletek

Rendelet száma
Rendelet neve
Utolsó módosítás
11/1996. A köztisztaságról 23/2004
10/1998. Játékterem létesítéséről 15/2000
2/1999. (01.26) Képviselők tiszteletdíjáról 2/2007
12/1999. A laskácélú támogatásról 10/2008
11/2000. (05.30) A közművelődésről  
12/2000. (12.06.) Az önkormányzat vagyonáról 2/2008 (01.25.)
7/2002. (06.25.) Háziorvosi rendeletekről  
8/2003. (07.01.) Helyi építési szabályzatról 5/2005 (11.29.)
11/2003. (08.26.) Gyermekvédelemről  
6/2004. (02.24.) Térítési díjakról 9/2008
7/2004. (02.24.) Hatáskör átruházásról  
8/2004. (02.24.) Víz- és csatornadíjról, lakbérről 23/2007
14/2004. (06.07.) Temető használat szabályairól  
1/2005. (01.25.) Hulladékgazdálkodási terv  
16/2005. (11.01.) Elektronikus ügyintézésről  
12/2007 (04.03.) Szervezeti és működési szabályzatról 17/2007. (09.05)
18/2007.(09.05.)  Szociális rendelet  
9/2017. (06.09.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi védelemmel összefüggőpartnerségi egyeztetésről  
3/2021. (III.24.) Az avar- és kerti hulladék égetéséről  

Nyomtatás E-mail

Bizottságok

Ügyrendi és Gazdasági Bizottság

 • Elnöke: Dr. Ráki Csilla
 • Tagok: Simon Roland
 • Külsős tag: Huszár-Lakatos Karolina

Szociális és Kulturális Bizottság

 • Elnöke: Halász Henrietta
 • Tagok: Molnár Péter Sándor, Dr Ráki Csilla
 • Külsős tagok: Molnár Sándorné, Suha Zsoltné

Kőkúti Településrészi Önkormányzat

 • Elnöke: Molnár Péter Sándor
 • Tagok: Simon Roland, Varga József
 • Külsős tagok: Bárdosné Ipacs Diána, Mata Rozália

 Sirok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 • Elnöke: Suha Zsoltné
 • Tagok: Lázár Zsolt, Csóka Aranka

Nyomtatás E-mail

Kapcsolat

Sirok Község Önkormányzata
3332 Sirok, Borics Pál u. 6.
Telefon: 36/561-000
Fax: 36/361-633

Üzenet az önkormányzatnak