A siroki Kölyökvár Óvoda energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00012

Projekt címe: A siroki Kölyökvár Óvoda energetikai korszerűsítése

Kezdő időpont: 2017.03.01., fizikai befejezés: 2018. október 30.

Projekt összköltsége: 50.022.096 Ft

 

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet.

Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek külső határolószerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemet létrehozva.

Jelen pályázat célja, hogy javaslatot tegyen Sirok fejlesztésbe bevont épületének komplex energetikai korszerűsítésére. Az épület és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok:

Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épületek használóit, látogatóit szolgálná. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az Óvoda határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja. Az épület valamennyi, a korszerűsítésben érintett külső határoló szerkezetének tervezett állapota úgy került meghatározásra, hogy megfeleljen a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó költségoptimalizált követelményértékeinek.

A támogatási kérelem a komplex – építészeti és gépészeti beavatkozásokat együttesen alkalmazó – energetikai beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg fejlesztési célra kerül benyújtásra.

 

Nyomtatás